Er wordt gewerkt tegen een vast uurtarief van € 195,-- exclusief 7% kantoorkosten en 21 % BTW. Daarnaast worden overige kosten zoals griffierechten, kosten van uittreksels, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten afzonderlijk aan u doorbelast.

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens valt komt u wellicht in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. In de bijlage treft u hierover uitgebreide informatie aan.

Wie door het Juridisch Loket wordt verwezen naar een advocaat en in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kan aanspraak maken een korting van €53,--. Om in aanmerking te komen voor de anticumulatieregeling (dat wil zeggen dat als u binnen een half jaar opnieuw een toevoeging aanvraagt u recht heeft op een halvering van de eigen bijdrage) zult u ook eerst een verwijzing moeten verkrijgen via het Juridisch Loket. Anders is gewoon de volledige eigen bijdrage verschuldigd. Zie ook http://www.juridischloket.nl/werkwijze/rechtsbijstand/advocaat-nodig